Bước 1: Chọn Administration → Users

Bước 2: Chọn Create user

Bước 3: Điền các thông tin cho user mới

Lưu ý: Group giúp phân quyền để phân biệt các user với nhau.

Bước 4: Tại Tab Media ta có thể thêm các kênh để user có thể nhận thông báo. (Optional) 

Ở đây mình sẽ thêm 1 media cho user là Telegram để nhận thông báo khi có lỗi xảy ra. Để biết thêm về cách cấu hình bạn có thể tham khảo tại đây.

Bước 5: Nhấn Add và quay lại màn hình chính ta thấy user mới đã được thêm thành công.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *